Stovyklavietės.lt

Orai

Vardadieniai

Rekomenduojame

Sakarvos valtinė

Bairarių nuoma, baidarės dzūkijoje

Baidarių nuoma, baidariuplius

Pigi Reklama

Pasroviui, baidarių nuoma

Nuoma baidarių

Mūsų draugai

Mediniai žaislai

Unikalūs papuošalai

Google paieška

Antanavas - Pilviškiai

11 km. 1 dienos maršrutas.

  

  Šešupė iki Pilviškių labai vingiuoja. Srovė priklau­so nuo Antanavo užtvankos: paleidus vandenį, srovė stipri. Vėl užtvanka, kurią galima perplaukti. Antros užtvankos perplaukti neįmanoma – persi­nešama kairiuoju krantu. Neaukšti krantai, kairėje pusėje – neaprėpiamos Sūduvos lygumos, įteka Rausvės upelis. Kairiajame krante reikėtų išlipti ir apžiūrėti nedidelį Piliūnų piliakalnį. Plaukian toliau, dešinėje – bažnyčios bokštai ir Pilvės upės žiotys. Maršrutą geriausia baigti už Šimonių kaimo ties Vandupės žiotimis. Kairiajame krante tinkama vieta susitvarkyti inventorių, ilsėtis, maudytis. Jei atplaukėte vėlai vakare, čia galite pernakvoti.

  

  Apie upę

  Kairysis Nemuno intakas Šešupė – didžiausia Sūduvos krašto upė. Kairysis Ne­muno intakas Šešupė – didžiausia Sūduvos krašto upė. Ištakos – Lenkijoje, Baltijos kalvynui priklausan­čioje Sūduvos aukštumoje, 18 km nuo Suvalkų mies to įsikūrusiame Šešupėlės (Šešupka) kaime. Baseino plotas – 6 104,8 km², upės ilgis – 297,6 km. Upė teka per tris šalis: Lenkiją, Lietuvą ir Rusiją. Upės slėnis siau­rokas. Ryškesni upės vingiai susidarė tose vietose, kur ji kerta buvusio prieledyninio ežero krantus. Šio mar­šruto ilgis – apie 157 km, kelionės trukmė – 6 dienos. Plaukiama baidarėmis.

  

  Kelionę geriausia pradėti nuo Šešupės tilto 1 km piet­ryčiuose nuo Liubavo. Upė čia jau iki 6m pločio ir 1 m gylio. Priplaukus užtvanką, baidares geriausia persi­nešti kairiuoju krantu. Iš dešinės įteka pirmasis Šešu­pės intakas Šelmentas, atitekėjęs irgi iš Lenkijos. Netru­kus upė tampa kanalu, kurio gale – bebrų užtvanka. Šioje upės atkarpoje gyvena daug bebrų, krantuose – jauni pušynai. Dešiniajame krante – Aguonio geo­morfologinis draustinis. Toliau – daug upės vingių, staigių posūkių, nusvirusių upėn medžių. Upė nebe taip vingiuoja, ne tokia srauni, krantuose – lygumos, matomos gyventojų sodybos. Per užtvanką baida­res patogiau nešti dešiniuoju upės krantu. Gera vieta maudytis. Toliau teka ramiau, posūkių mažiau, bet negilu. Dešiniajame krante – gražus miškelis, geras krantas. Toliau Šešupė teka tiesiu kanalu, jam pasi­baigus, kinta upės kryptis, artėjama prie užtvankos. Plaukiama po Via Baltija automobilių magistralės tiltu ir pasie­kiama Kalvarijos užtvanka. Prie upės – poilsio parkas, žaidimų aikštelės, pa­plūdimys. Plaukiama per Kalvariją. Gel­toni pastatai – ligoninė ir muzikos mokykla, miesto parkas, kur stovi paminklas Lietuvei Motinai. Antras tiltas, iš upės matyti balti bažnyčios bokštai. Galima sustoti kairiaja­me krante, apžiūrėti miestą.