Stovyklavietės.lt

Orai

Vardadieniai

Google paieška

Po Akmenės miestą (pėsčiomis)

Akmenės Šv Onos bažnyčios statinių kompleksas – Nepriklausomybės paminklas - Gamtos ir kultūros parkas – Elenos Viesulaitės- Adomaitienės ir Stanislovo Adomaičio paveikslų galerija – Valstybinis Kamanų rezervatas

  

   Akmenės Šv Onos bažnyčios statinių kompleksas, K. Kasakausko g. 5. Kada Akmenėje pastatyta pirmoji bažnyčia, žinių neturima. Reikia manyti, kad ji buvo pastatyta XVI a. pradžioje, kuriant Akmenės miestą. 1596 m. karalienė Ona leido statyti naują medinę bažnyčią, šiaudiniu stogu. 1912 m. klebono kunigo Antano Naudžiūno rūpesčiu ir parapiečių lėšomis pastatyta nauja mūrinė neogotikinė šv. Onos vardo bažnyčia, kurią 1920 m. pakonsekravo vyskupas Pr. Karevičius.

   Šv. Onos bažnyčia 2004 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Statinių komplekso sąrašą.

   1989 m. Akmenėje atstatytas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio sukakčiai skirtas paminklas.K.Kasakausko ir Sodo gatvių sankryžoje..

   Gamtos ir kultūros parkas, su medžio skulptūromis ir akmenine estrada.Į vakarus nuo Akmenės miestelio, siaura juosta Dabikinės upės kairiuoju slėniu driekiasi Akmenės gamtos ir kultūros parkas. Parko teritoriją sudaro pušynas, Dabikinės upės slėnis, buvęs smėlio karjeras ir tvenkinio pakrantė. Bendras plotas – 66,95 ha.

   Akmenės gamtos ir kultūros parke sukaupta nemažai medžio skulptūrų. Žemaitijos krašto ir Lenkijos skulptoriai bei medžio drožėjai ir toliau savo skulptūromis puošia pušyną, kuris formuojamas į skulptūrų parką. Netoli Akmenės miesto užregistruoti keturi Savivaldybės saugomi akmenys, vienas iš jų yra parke. Jo ilgis 5,8 m., aukštis nežinomas, nes didesnioji dalis – po žeme. Elenos Viesulaitės- Adomaitienės ir Stanislovo Adomaičio paveikslų galerija. Viekšnių g. 13, ir Laižuvos g. 5

   Valstybinis Kamanų rezervatas Akmenės II k. Į šiaurę nuo Akmenės, Dabikinės ir Vadaksties upių takoskyroje, 68 m. aukštyje virš jūros lygio, plyti viena seniausių Europos aukštapelkių, 1979 m. paskelbta valstybiniu rezervatu.